Uniestozitiel Advantures in Tibia

April 30, 2008

Snooker: 147 break by Ronnie O’Sullivan

Filed under: Snookier — Tags: , — uniestozitiel @ 3:34 pm

Break 147-punktowy w wykonaniu Ronnie’go O’Sullivan’a podczas mistrzostw świata 2008.


Powered by WordPress